Stefan Karlsson

Gruppträningsinstruktör

Jag har länge varit en aktiv deltagare på TR men bestämde 2016 att det var dags att bli en del av TR. Intresset för träning och kost började efter högstadiet då jag bestämde mig för att bryta gamla skadliga vanor och skapa vad som kom att bli en totalt förändrad livsstil. Åtskilliga kilon lättare tog jag mig an fler och fler utmaningar vilket slutade i musikalutbildning, olika dansklasser och många olika träningsformer. Mig ser ni oftast med ett brett leende, men låt inte det lura dig – jag bjuder alltid på riktigt hårda GRITpass för att du som deltagare ska ge maximalt vid varje tillfälle som ges. Min passion i livet är sång och musik i (nästan) alla möjliga former.

"“Grit is that 'extra something' that separates the most successful people from the rest. It's the passion, perseverance, and stamina that we must channel in order to stick with our dreams until they become a reality.”"