Just Nu

VÄRVA 1 VÄN

Värva en vän som köper årskort (gäller nya medlemmar/ej medlem sedan 6 månader), så bjuder vi kostnadsfritt på en av följande tjänster:
* 3 st tanitavägningar
* 30 min massage
* 30 min PT-samtal
* 30 min kostsamtal inkl. tanitvägning.

OBS! En värvning är endast giltig när både värvaren och den nya medlemmen närvarar vid köpet av årskortet.
mullskopan